Hızlı Erişim

Teknoloji geliştikçe ve yeni trendler devraldıkça, dijital dönüşümden en fazla potansiyeli ortaya çıkarmak için çabalarınızı nereye odaklayacağınızı bilmek zor olabilir. Bu nedenle, başarıya giden yolda tüm temelleri kapsayan kapsamlı bir değerlendirme oluşturdum.

Dijital dönüşüm değerlendirmemiz, dönüştürücü dijital benimsemenin etkisini en üst düzeye çıkarmak için işletmenizde iyileştirilmesi gereken kritik alanları belirlemenize olanak tanır. Mevcut konumunuzu belirlemenize ve hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı parametreler sağlayacağız.

Ayrıca, teknoloji gelişmeye devam ederken çevik kalmanızı sağlayacak ilerlemeyi ölçme ve sonuç odaklı stratejiler hakkında özel rehberlik de sunacağız. Değerlendirmemiz, iş liderlerinin hedeflerini belirlemelerine, bir yol haritası geliştirmelerine ve 2023 ve sonrasında başarılı dijital dönüşüme doğru doğru yolda olmalarına yardımcı olur.

Gerçekleştireceğimiz eşsiz değerlendirmemizle başarıyı artırmanıza yardımcı olalım. Haydi siz de bugün başlayın ve dijital dönüşümle tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın!

Değerlendirme: Dijital Planlamanın Merkezi

Bir kuruluşun dijital dönüşüm yolculuğuna hazırlanırken dijital dönüşüm değerlendirmesi önemlidir. Dijital dönüşümün faydaları, yalnızca mükemmel bir planlama çerçevesi mevcut olduğunda gerçekleştirilebilir. Bir değerlendirme, şirket çapında dijital benimsemeyi bir sonraki seviyeye taşımak için önemli bilgiler sağlar.

Yeni dijital teknikler kullanmak, mevcut varlıklarını iyileştirmek veya teknoloji rasyonalizasyonu yapmak isteyen şirketler için dijital dönüşüm değerlendirmesi, ilerlemelerinde hayati bir adım olacaktır.

Dijital Dönüşüm Değerlendirmesi Nedir?

Dijital dönüşüm değerlendirmesi, bir kuruluşun mevcut dijital yeteneklerinin ve bunların gelecekte arzu ettikleri teknoloji hedeflerine göre nasıl biriktiğinin kapsamlı bir incelemesidir. Kuruluşun dijital güçlerini geliştirebileceği alanları belirlemek ve geçiş yapmakla ilgili olası riskleri belirlemek için kullanılır.

Bir dijital dönüşüm değerlendirmesi genellikle, kuruluşun dijital yetenekleri ve bunların nasıl gelişmesi gerekebileceği konusunda tarafsız ve bilgiye dayalı bir görüş sağlayabilen üçüncü taraf bir danışmanlık firması tarafından yürütülür. Bu, kuruluşların dijital çözümleri uygularken daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

Dijital Dönüşümü Değerlendirmenin Faydaları

Dijital dönüşüm değerlendirmesi, dijital uygulamaya odaklanarak bir işletmenin genel büyümesine yardımcı olur.

İlk olarak, dijital dönüşümün değerlendirilmesi, kuruluşların daha rekabetçi hale gelmek için teknolojiye ve stratejiye yatırım yapmaları gereken alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu, daha fazla araç edinmeleri gerektiği anlamına gelebilir. Ancak bu, dijital benimseme platformlarını veya diğer eğitim tekniklerini kullanarak mevcut varlıklarını en üst düzeye çıkarmaları gerektiği anlamına da gelebilir.

İkinci olarak, değerlendirme, bir şirketin dijital iş planlarının gelecek yıllar için umutlarına tam olarak uymasını sağlar. Dijital dönüşüm değerlendirmesi, bir şirketin gelecekteki büyüme, yeni fırsatlar ve verimlilik için plan yapmasına yardımcı olur. Değerlendirme, bir dijital işletmenin faydalarının gerçekçi ve pratik olmasını sağlar. Kuruluşlar, DX stratejilerinin mevcut durumunu anlayarak, pazarda yeni düzenlemeler veya teknolojik trendler gibi yaklaşmakta olan değişimlere daha iyi hazırlanabilirler.

Sonuç olarak, dijital dönüşümü değerlendirmek için etkili bir strateji, kuruluşların yatırımlarının getirisini en üst düzeye çıkarmasına ve pazar payını artırmasına yardımcı olacak bir araçtır.

Dijital Olgunluğun Ölçülmesi Dijital Dönüşüm İçin Neden Kritik?

“Dijital benimseme” fikri, personelin yazılım ve teknolojiyi nasıl kullandığını ölçerken, “dijital olgunluk” bir kuruluşun kültürü hakkında çok daha derin bir hikaye anlatır. Dijital olarak olgun bir şirket, mevcut varlıklarını etkin bir şekilde kullanır, ancak aynı zamanda yeni çözümler ortaya çıktıkça bunlardan yararlanmaya da hazırdır.

Doğru dijital olgunluk ölçütlerini bulmak bu alıştırma için çok önemlidir.

Değerlendirme hizmeti sağlayıcısı, aşağıdakiler hakkında sorular sorarak dijital olgunluğu değerlendirebilecektir:

 • Şirket şu anda dijital dönüşüm stratejisinin hedeflerine ulaşıyor mu?
 • İş çevresinde iyileştirmeler yapmak için yeni teknolojileri kullanma konusunda bir geçmişe sahipler mi?
 • Tüm ekip üyeleri, yenilikçi dijital tekniklerin süreç otomasyonunu, müşteri deneyimini ve eski varlıkların modernizasyonunu nasıl destekleyebileceğini biliyor mu?
 • İşletme, yeni çözümleri devreye alma konusunda hızlı ve etkili kararlar alabiliyor mu?
 • İşletme, değişen teknolojik ortamda yeni çözümler uygulamak için doğru teknik personeli istihdam ediyor mu?

Bu listenin gösterdiği gibi, dijital olgunluk bir dizi ticari faaliyeti kapsar. İlerlemek için gereklidir.

Başlıca DX Değerlendirme Hizmet Sağlayıcıları Kimlerdir?

Şirketler, dijital dönüşüm yolculuklarının durumunu değerlendirmek istediklerinde, DX değerlendirme görevleri sağlamak için büyük olasılıkla dış BT danışmanlarına başvuracaklardır. Bu hizmet sağlayıcılar, şirketlerin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine ve başarılı bir dönüşüm için bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olabilir.

Yazılım satıcılarının aksine, bir şirketi şu ya da bu çözüme yönlendirmek gibi bir çıkarları yoktur. En iyi sağlayıcılar, pazarın net bir şekilde anlaşıldığını ve her kuruluşun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşma becerisini gösteren kapsamlı araştırma portföyleri aracılığıyla değerlerini kanıtlıyor.

Dünyanın en iyi değerlendirme sağlayıcılarından üçü Forrester, Gartner ve Deloitte‘dir.

Forrester

Forrester Danışmanlık, saygın bir araştırma ve danışmanlık kuruluşudur. Kapsamlı dijital değerlendirme hizmetleri, organizasyon yapısının, süreçlerin, kültürün ve teknolojinin derinlemesine bir analizini sağlar. Forrester’ın değerlendirme çerçevesi, hizmetlerinin kuruluşların bireysel ihtiyaçlarına ve sektöre özgü zorluklarına göre uyarlanmasını sağlar.

Gartner

Gartner’ın benzersiz araştırması, onu herhangi bir dijital dönüşüm değerlendirmesi yapmak için güçlü bir rakip haline getiriyor. Uzun bir süredir iş teknolojisindeki en son trendlere dikkat ediyorlar ve bu da onların dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde ve birçok sektörde işe yarayan bilinçli değerlendirmeler yapmalarını sağlıyor.

Deloitte

İngiltere merkezli profesyonel hizmetler ağı Deloitte, dünya çapındaki şirketlere BT danışmanlığı sağlıyor. Deloitte’un değerlendirme hizmetleri, DX girişimlerinin mevcut durumu hakkında görünürlük elde etmek isteyen kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Bonus: Corrplus

Corrplus bir Türk girişimi olup içerisinde bir çok danışman firmanın partnerliği bulunan bir Dijital Dönüşüm Danışmanlığı şirketidir.

Dijital Dönüşüm Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Her danışmanlık kuruluşunun kendine özgü bir dijital dönüşüm değerlendirme süreci olacaktır. Ancak, aşağıdaki alanları kapsamak önemlidir:

 1. Bir tanıtım oturumunda, şirket ve değerlendirme kuruluşundan personel, değerlendirmenin kapsamını belirlemek için bir araya gelecek. Analizin kapsamını, zaman çizelgesini ve dahil olan personeli değerlendirmek için birlikte çalışacaklardır. Bazı şirketler, kapsamlarını şirketin asgari bir kısmına daraltabilir. Bunu yapmak, egzersizden iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.
 2. İkinci bir toplantıda ajans, mevcut iş planlarını düşünmek ve dijital dönüşümün bu planları nasıl destekleyebileceğini tartışmak için satış ekibiyle bir araya gelir. Bu tartışmalar, şirket içinden hem yöneticileri hem de uzman liderleri içerecektir.
 3. Ajans daha sonra iş yapısının ve insanların dijital dönüşüm sürecindeki diğer gelişmelere ne kadar hazır olduğunu gözden geçirecek. Dijital varlıkların şu anda etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını, personelin dijital stratejilere yatırım yapıp yapmadığını görecekler ve üçüncü taraf satıcıların kuruluşla nasıl ilişki kurmak istediğini keşfedecekler.
 4. Bu noktada değerlendirme ajansı, dijital varlıkların şirket içindeki tüm süreçleri kolaylaştırmak için nasıl kullanıldığına daha yakından bakmaya başlayacak. Karmaşık süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı oluyorlar mı? o nişteki en iyi çözümlerle karşılaştırılabilir mi?
 5. Ardından, teknik bir değerlendirme mümkündür.
 6. Son olarak, inceleme kuruluşu bulgularını analiz edecek, bunları yazacak ve değerlendirilen kuruluşa iletecektir. İyi bir danışman, şirketin seçtiği iş modellerinde çalışmalarını nasıl iyileştirebileceği konusunda net önerilerde bulunacaktır.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Oluşturmak

Değerlendirme incelemesi, şirketlere gelecek için planlarını oluşturmaları için bir araç sağlar.

Kuruluş ön incelemeyi onayladığında, hizmet sağlayıcı başarılı bir dönüşüm için bir yol haritası geliştirebilir. Bir dijital dönüşüm yol haritası, yeni teknolojilerin ve süreçlerin ve diğer gerekli değişikliklerin uygulanması için bir zaman çizelgesi içerecektir. Hizmet sağlayıcı daha sonra bulgularını kuruluşa sunacak ve gerekli diğer tavsiyeleri yapacaktır.

Sürekli İyileştirme İlkeleri DX Çabalarını Nasıl Artırır?

DX değerlendirmesi, sürekli iyileştirme için bir araçtır. Bir şirket dijital dönüşüm yolculuğuna iyi niyetle ve iyi hazırlanmış planlarla başlamış olabilir. Ancak, uygulama projeleri ilerledikçe yol önemli ölçüde değişebilir.

Faaliyetlerini araştırma ve değişiklik yapma konusunda rahat olan bir şirket, dijital teknolojilere yaptığı yatırımı en üst düzeye çıkarmak için çok daha iyi bir yerde olacaktır. Çevik yöntemler iyi bir nedenden dolayı popülerdir. Sürekli iyileştirme ilkelerini benimseyen kuruluşlar, değişen pazar koşullarına daha kolay uyum sağlayabilir ve dijital ekonomide rekabet gücünü koruyabilir.

Sonuç: Değerlendirmeler Dijital Dönüşüm Stratejisini Sağlar

Dijital dönüşüm, bir şirketin ticari operasyonlarının tüm yönlerini iyileştirebilir. Üretimden pazarlamaya, yeni teknolojinin ve dijital olgunluğun nasıl daha iyi iş sonuçlarına yol açabileceğine dair harika örnekler görebiliriz.

Dijital dönüşüm değerlendirmesi, bu yolculuğun birincil parçasıdır. Hangi uygulamaların en etkili olduğunu ve bir sonraki zorluğun nerede olduğunu belirleyerek, bir işletme içindeki her tür operasyonun değerlendirilmesine yardımcı olurlar.

Dijital dönüşüm değerlendirme modelleri hala gelişmektedir. Journal of Production Research dergisinde 2020 yılında yapılan bir araştırma, çok az sayıda mevcut dijital olgunluk modelinin “uygunluk, eksiksizlik, açıklık ve nesnellik” gibi kritik kriterleri karşıladığını öne sürdü.

Ancak zaman geçtikçe ve her süreç iyileştirildikçe, değerlendirme her büyüklükteki kuruluş için DX’in giderek daha önemli bir parçası haline gelecektir.

Paylaşmak önemsemektir!

En güncel yazılardan haberdar olmak için Abone Olun

En güncel yazılarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bizi takip edin.

Gizlilik politikasını görüntülemek için buraya tıklayın.