BT esnekliği, günümüzün belirsiz dünyasında her şirket için en önemli öncelik olmalıdır. 2020 olayları bunu çok net bir şekilde ortaya koydu.

Sağlam dijital stratejilere, BT sistemlerine ve BT politikalarına sahip olan şirketler, COVID-19’un getirdiği aksamalara daha iyi dayanabildi. Öte yandan, dijital olarak olgunlaşmamış şirketler, temel dijital yetenekler geliştirmeye zorlandı ve sonuç olarak, dijitale hazır şirketlere sık sık yer kaybettiler.

Aşağıda, BT esnekliğini, dijital olgunluğu ve nihayetinde iş büyümesini teşvik etmek için şirketlerin atması gereken birkaç eylem adımına bakacağız.

BT Esnekliğini ve Dijital Olgunluğu Artırmak için 7 Taktik

Birçok araştırma firması, 2020’de tanık olduğumuz aksaklıkların sadece başlangıç olduğunu öne sürüyor. Aslında, Dünya Ekonomik Forumu ve Accenture gibi bazıları, yıkıcılığın yeni normal olacağını belirtiyor.

Dijital dönüşümün artan hızı ve diğerlerinin yanı sıra AI, VR, AR, 3D baskı ve blockchain gibi yeni teknolojilerin yakında benimsenmesi göz önüne alındığında, kesinlikle daha fazla yıkıcılık görmeyi bekleyebiliriz.

Krizler ve finansal gerilemeler gibi öngörülemeyen değişiklikler bir yana, bu gibi kaçınılmaz değişikliklere dayanmak için, BT esnekliğini ve dijital olgunluğu mümkün olan en kısa sürede oluşturmak çok önemlidir.

İşte bunu yapmanın birkaç yolu:

1. SİBER GÜVENLİĞE YATIRIM

Siber güvenlik her zaman önemli olmuştur, ancak bunun BT liderinin gündeminin başında gelmesinin birkaç nedeni vardır.

Bunun bir nedeni, teknolojinin devam eden evrimidir. Yeni teknoloji işyerine ve iş dünyasına ne kadar hakim olursa, o kadar fazla güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Örneğin 2020’de evden çalışma (WFH) modeli tanıtıldığında, BT, bu değişikliklerle başa çıkmak için aniden yeni protokoller ve prosedürler oluşturmak zorunda kaldı.

Bir diğeri, yeni teknolojinin kendisinin yeni güvenlik açıkları ortaya çıkarmasıdır. Bulut bilişim, uç bilgi işlem, IoT ve diğer yeni teknoloji biçimleri, yeni değer biçimleri vaat ediyor. Ancak aynı zamanda yeni saldırı vektörleri de oluştururlar.

2. ÇALIŞANLAR İÇİN DİJİTAL EĞİTİM PROGRAMLARI OLUŞTURUN

Dijital işyerinde, çalışan eğitimi her zamankinden daha önemli olmaya başladı.

Çalışanlar doğru dijital becerilere sahip olduklarında şunları yapabilirler:

 • Yeni yazılımı daha hızlı öğrenebilir
 • İş akışlarındaki değişikliklere uyum sağlayabilir
 • Dijital dönüşümü daha başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur

Örneğin, bir kesinti durumunda, iyi eğitimli bir iş gücü dijital araçları, iş akışlarını ve uygulamaları daha hızlı bir şekilde benimseyebilir. Bu, BT esnekliğini ve sonuç olarak iş esnekliğini artırır.

3. KARARLARI BİLDİRMEK İÇİN TAHMİNE DAYALI ANALİTİK (PREDICTIVE ANALYTICS) KULLANIN

Tahmine dayalı analitik ve kuralcı analitik (prescriptive analytics), birden fazla gelecek senaryosunu modelleyebilir.

Örneğin, COVID sonrası iyileşme planı yapması gereken bir işletme, birden fazla senaryoyu incelemeli ve planlamalıdır.

Doğru veriye dayalı yöntemler ve doğru zihniyet ile analitik, çok sayıda içgörü sunabilir.

4. İŞİN KALBİNE DİJİTALİ KOYUN

Dijital hem gelecek hem de bugündür.

Bu nedenle, bugün ve yarın alakalı kalmak için dijital teknolojiyi işletme modellerinin, iş modellerinin ve iş stratejisinin kalbine koymak zorunludur.

Başka bir deyişle, dijital bir strateji geliştirmek sadece yeni teknolojiyi uygulamaya odaklanmamalı – teknoloji işi yönlendirmelidir.

Teknoloji odaklı bir kuruluş, teknolojiyi şu amaçlarla kullanacaktır:

 • Kendini rakiplerinden farklılaştırır
 • Yeni müşteri değeri biçimleri yaratır
 • Müşteri deneyimini optimize eder
 • Çalışan deneyimini iyileştirir

Organizasyonu teknoloji odaklı bir organizasyona dönüştürerek, ileri görüşlü şirketler dijital öncelikli ekonomide hayatta kalma şansını artıracaktır.

5. ESNEKLİK (RESILIENCY ) VE SİSTEM ESNEKLİĞİ (SYSTEM RESILIENCY) ARASINDAKİ FARKI BİLİN

Sistem esnekliği, BT esnekliğinin teknik yönünü kapsayan bir kavramdır.

Yani, sistemlere, altyapıya ve süreçlere yetenek oluşturmayı vurgular. Vurgu genellikle iş sürekliliği planları, felaket kurtarma planları, risk önleme ve tespit mekanizmaları oluşturmaya yöneliktir.

Öte yandan BT esnekliği daha geniştir.

İş esnekliği (business resilience) ile sistem esnekliği arasında bağlantı kurmalıdır. Bir yandan, kurtarma ve müdahale planları oluşturmaya odaklanmalıdır. Ancak BT stratejik bir iş işlevidir, bu nedenle geleceğe bakmalı ve BT’nin insan tarafı, dijital inovasyon, işgücü eğitimi ve çevik iş yöntemleri gibi burada kapsanan diğer kavramları benimsemelidir.

6. KAYNAKLARI DİJİTAL İNOVASYONA AYIRIN

Tipik olarak, organizasyonel çeviklik esneklik ile bağlantılıdır ve bu mantıklıdır, çünkü çevik süreçler yanıt verme göz önünde bulundurularak tasarlanır. Ancak inovasyon agresif, ileri görüşlü ve yaratıcıdır. Amaç, piyasada yeni değer biçimleri yaratmaktır. İlk bakışta, inovasyon esnekliğin tam tersi gibi görünebilir.

Ancak inovasyon ekonomiyi yönlendirdiğinden, yarının iş ortamında yalnızca en yenilikçi işletmeler başarılı olacaktır.

7. STRES TESTLERİNİ YAPIN

Stres testleri, bir işletmenin belirli senaryolar altında ne kadar iyi performans göstereceğini analiz eder.

Örneğin, stres testleri, aşağıdakiler gibi belirli kesinti türlerinin etkisini değerlendirebilir:

 • Mali veya ekonomik aksaklıklar
 • Doğal afetler veya pandemiler
 • Tedarik zinciri kesintileri
 • Siber saldırılar

Bu stres testlerinin her biri, iş sürekliliği planlarında, olağanüstü durum kurtarma planlarında ve BT dayanıklılık stratejilerinde kullanılabilecek çok değerli bilgiler ve içgörü sağlayacaktır.

Paylaşmak önemsemektir!

En Son Haberleri Almak İçin Abone Olun

En güncel yazılarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bizi takip edin.

Gizlilik politikasını görüntülemek için buraya tıklayın.