Endüstriyel IOT (IIOT) vs IOT karşılaştırması

IOT (Nesnelerin interneti) terimine artık hemen hemen hepimiz hakimiz. Ancak evlerimizde kullandığımız yada kullanacağımız IOT ile endüstri’de kullanılan IOT (IIOT) arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu yazımda bunlarla ilgili farkları göreceğiz.

iotvsiiot

Endüstriyel IOT nedir, IOT nedir bir göz atalım

Nesnelerin İnterneti (IoT), perakende, yapı, tarım, sağlık, üretim, kamu hizmetlerinden devlet ve şehirlere kadar birçok pazar segmentinde büyük bir dönüşümü mümkün kılar. Ancak bundan daha büyük olan IoT’nin bir alt kümesi Industrial IoT (IIoT), imalat, petrol ve gaz gibi sanayi uygulamalarının özel gereksinimlerine ve araçlara odaklanmaktadır. IoT ve IIoT ortak teknolojileri (sensörler, bulut platformları, bağlantı ve analitik) paylaşmasına rağmen benzerlikler burada sona erer. Bu yazı, endüstriyel IOT çözümleri planlarken ürün yöneticilerinin ve alıcılarının bilmeleri gereken önemli farklılıkları vurgulamaktadır.

IoT’nin Endüstriyel IOT’den 10 Farkı

Birçok kişi IoT’yi IIoT’den ayıranın işlevsellik olduğunu var sayarken, gerçek bu kadar basit değildir. Tüketici bir IoT aygıtı, bir IIoT aygıtıyla aynı işlevselliğe sahip olabilir, ancak yine de endüstriyel bir ürün olarak düşünülmemelidir. Örneğin, bir tüketici ve bir endüstriyel faaliyet izleme hem durum/sağlık bilgilerini toplamakta ve izlemektedir. Ancak endüstriyel izci, tüketici eşinin sahip olamadığı ek tasarım parametrelerini içermektedir. IOT’yi endüstriyel IOT’den ayıran parametreler şunları içerir:

  • Güvenlik
  • Birlikte çalışabilirlik
  • Ölçeklenebilirlik
  • Hassasiyet ve Doğruluk
  • Programlanabilirlik
  • Düşük gecikme süresi
  • Güvenilirlik
  • Esneklik
  • Otomasyon
  • Servis Kolaylığı

Bir ürün müdürü veya endüstriyel kullanım için bir tüketici olarak IoT çözümü düşünen bir alıcı olarak, IOT çözümünüzü sağlayan farklılıkları anlamanız önemlidir.

Güvenlik

Güvenlik, tüm IoT çözümleri için kritiktir, ancak endüstriyel IoT çözümleri daha sağlam önlemler gerektirir. Yüksek hacimli üretim sürecinin bozulması, kaybedilen üretimin günde milyonlarca dolara mal olmasıyla sonuçlanır. Elektrik şebekesinin soruna yaşaması milyonlarca insanın ekonomik faaliyetini etkiliyor ve ulusal güvenliğini tehlikeye atar. IIoT çözümleri, güvenli ve esnek sistem mimarileri, özel yonga setleri, şifreleme ve kimlik doğrulama, tehdit algılama ve yönetim süreçlerine kadar çeşitli gelişmiş güvenlik önlemleri kullanmaktadır.

IOT Güvenlik

Birlikte Çalışabilirlik

Endüstriyel IOT (IIOT) çözümleri, SCADA, M2M ve diğer amaçlarla üretilen üretim yürütme sistemleri de dahil olmak üzere önemli miktarda eski işlem teknolojisi (OT-Operations Technolojies) olan bir ortamda birlikte bulunmalıdır. Bu eski OT sistemleri artık işlevselliğini kaybetmeye başlıyor. Endüstriyel IOT (IIOT) çözümleri, çeşitli protokolleri ve veri setlerini entegre etmeli, desteklemeli ve bu üretim sistemleri ile güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Aynı derecede önemli olan IIoT çözümleri, kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleriyle de entegre olmalıdır.

IOT Birlikte Çalışılabilirlik

Ölçeklenebilirlik

Endüstriyel ağlar, on binlerce (veya daha fazla) denetleyici, robot, makine ve diğer amaçlarla üretilen uygulamaları destekleyen büyük ölçekli ağlardır. Bu ağlara yerleştirilen IIoT çözümleri, şimdi ve gelecekte, yüz binlerce yeni sensör, aygıt, denetleyiciyi ve mevcut IOT olmayan aygıtları kusursuz ölçeklendirmelidir. Bu destek, birlikte çalışabilirlik, zamanlama, iş akışı entegrasyonu, veri toplama, analiz, karar verme, üretim ve iş yürütme sistemleri ile entegrasyonu içerir.

iot-olceklenebilirlik

Hassasiyet ve Doğruluk

Endüstriyel operasyonlar, daha yüksek düzeyde hassasiyet ve doğruluk gerektirir. Otomatikleştirilmiş yüksek hacimli ve yüksek hızlı üretim süreçleri mili saniyeye kadar senkronize edilir. Kalite güvence sistemleri, en küçük boyutsal değişiklikleri tespit eder ve bu ölçümlere dayanılarak derhal düzeltici önlemler alır. Bu ortamda, “yeterince yakın” yeterince iyi değildir, statü ve gelir kaybına neden olur. Endüstriyel IOT (IIOT) çözümleri, yüksek hassasiyet ve doğruluk “her zamanki gibi”(business as usual) operasyonları desteklemelidir.

iot-hassasiyet

Programlanabilirlik

Programlanabilir mantık kontrolörlerinden işleme ekipmanına kadar endüstriyel ve OT(Operations Technolojies) sistemleri, yeni süreçleri desteklemek için sıklıkla yeniden programlanır ve yeniden yapılandırılır olmalıdır. Bu programlama, uzaktan, sahada veya bölgede yapılır. Endüstriyel ve imalat uygulamalarını destekleyen Endüstriyel IOT (IIOT) çözümleri, operasyonları desteklemek için aynı esnekliği ve uyarlanabilirliği sağlamalıdır.

iot-programlama

Düşük Gecikme Süresi

İşlemlerin her yönünü izleyen sensörlere sahip yüksek hızda sürekli bir üretim sisteminde her saniye önemlidir. Anormallikler tespit edilmeli ve düzeltici eylemler neredeyse gerçek zamanlı olarak uygulanmalıdır. Algılama, değerlendirme, karar verme ve uygulama süreçlerinde gecikme, işçi güvenliği, ürün kalitesi, maliyetler ve kayıp gelirler açısından maliyetli olacaktır. Endüstriyel IOT(IIOT) çözümleri, bazı endüstriyel uygulamaların düşük gecikmeli gereksinimlerini desteklemek için benzer şekilde oluşturulmalıdır.

iot-gecikme

Güvenilirlik

Endüstriyel sistemler değiştirmeden önce uzun süreli kullanımlar yaşarlar (20 yada 30 yıl nadir değildir). Sert çevre koşullarında, bazen aşırı sıcak, soğuk, yüksek titreşim, basınç ve tehlikeli koşullara maruz kalırlar. Uzak merkezlerde, merkezden hatta medeniyetten uzakta çalışabilirler. Endüstriyel IOT (IIOT) çözümleri, aynı koşullara ve gereksinimlere tabi olabilir. Yüksek erişilebilirliği desteklemek, yüksek görev döngülerine dayanabilmek, yıllarca süren gece gündüz en iyi performans ile çalışabilmekte, yalnızca bakım için kapanmalarla dayanmak zorundadır.

iot-guvenilirlik

Esneklik

Kesintilerin (hatta herhangi bir hizmete erişimin) bir seçenek oluşturmadığı kritik endüstriyel süreçler ve sistemler, esneklik göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Sistemin bir bölümünde bir aksaklık operasyonları durdurmaz. Operasyon kabiliyetinde bir kayıp olabileceği gibi, görevler yedekleme sistemleri tarafından ele alınır veya süreçler ekstra kapasiteye sahip sistemin bir bölümüne yönlendirilebilir. Endüstriyel kritik çözümler, kritik öneme sahip operasyonlarda, tasarımında hata toleransını veya esneklik özelliklerini desteklemelidir. Sensör kaybından bağlantı kesintisine kadar, endüstriyel IOT (IIOT) sistemleri ve mimarileri, kullanımdaki arızaları telafi etmeli, devam eden süreçlerini ve operasyonlarını tatminkar bir şekilde tamamlamalıdır.

iot-esneklik

Otomasyon

Bir çok endüstriyel süreç, insan müdahalesi ile sınırlı olmaksızın başından sonuna kadar oldukça otomatiktir. Endüstriyel ortamlarda çalışan IOT (IIOT) çözümleri bir dizi özerklik gereksinimini desteklemelidir. Bu, uç cihazlara zeka kurmayı(AI), ağ geçidinde kontrol(logic in the gateway) ve otomasyon mantığını birleştirmeyi veya sistem tasarımında derin öğrenme(deep learning) yeteneklerini birleştirmeyi gerektirebilir. Buna ek olarak, programlanabilir olması ve eski veya yeni üretim yürütme sistemleri ile entegre olması gerekir.

iot-otomasyon

Servis Kolaylığı

Endüstriyel sistemler yıllarca sert koşullarda güvenilir ve öngörülebilir şekilde çalışmalıdır. Bu seviyedeki performansın desteklenmesi, kurum içi ve saha servis teknisyenlerinin düzenli olarak bakımı gerektirir. Gerekli performans seviyelerini sürdürmek için endüstriyel ortamlarda çalışan IOT (IIOT) çözümleri kullanılabilir olmalıdır. Sensörleri değiştirerek, firmware güncelleyerek, gateway ve sunucuları yapılandırmaktan endüstriyel IoT (IIOT) çözümlerini tüm yaşam döngüsü boyunca sürdürme olanağı önemli bir gerekliliktir.

iot-servis

Son olarak Endüstriyel IOT ve IOT’yi farklılıklarını ele alacak olursak

İşlevsellik önemlidir ancak bir IoT çözümünün “endüstriyel olmaya” hazır olup olmadığının tek belirleyicisi değildir. Düşünülmesi gereken on diğer parametre var. Gerçekte IoT ve IIoT çözümleri tüm bu parametreleri içerebilir, ancak uygulamada ve nasıl olacağında farklılık gösterir.

Endüstriyel süreçler iş süreçleri değildir. IIoT çözümlerinde çok daha fazla zahmetli şartlar uygularlar. Ürün yöneticileri, tasarım uzmanları ve mühendislikteki bu ek gereksinimleri hesaba katmalıdır. Özel kullanım durumlarının yanı sıra çözümlerin yerleştirileceği ortamları anlamaları gerekir.

IIoT büyük bir fırsattır ve piyasaya birçok yeni çözüm sağlayıcıları çekmektedir. IIoT çözümleri sunan satıcılar, tüm endüstriyel uygulamalar için yeterince sağlam olmayabilecek çözümlerle bitişik pazarlardan(adjacent markets) gelmiş olabilirler. Aynı zamanda, bugünün çözümleri bir çok dinamik pazarda ortaya çıkmakta ve gelişmektedir. Alıcılar endüstriyel ortamlar için tasarlanmış IoT (IIOT) çözümleri edinmelerinden emin olmak için “wow” faktörünün ötesine bakmalıdırlar.

Leave a Reply