Hızlı Erişim

Yeni nesil (Next-Gen) altyapı, BT, iş gücü ve bir bütün olarak kuruluş için avantajlı olabilir. Bununla birlikte, modern BT altyapısı kavramları, bir BT ortamında çalışmayanlar tarafından kolayca kavranamayabilir.

Aşağıda, bulut bilişimden (cloud computing) sis bilişime (fog computing) ve birleştirilebilir BT’ye (composable IT) kadar son teknoloji altyapıyla ilgili en temel kavramlardan birkaçını öğreneceğiz.

Yeni Nesil Altyapı: Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bu kılavuz, en son altyapı trendlerine geçmeden önce “geleneksel” BT altyapısından başlayarak BT altyapı kavramlarını yukarıdan aşağıya kapsayacaktır.

SUNUCULAR

Sunucular (servers), web sitelerini barındırabilen, hesaplama açısından yoğun görevleri gerçekleştirebilen ve bir PC veya mobil cihaz gibi bir son kullanıcının cihazından çalıştırılan uygulamaları çalıştırabilen güçlü bilgisayarlardır.

İstemci-sunucu modeli, sunucuların “istemciler” veya son kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere yazılım, veri ve dosyaları “hizmet ettiği” kavramına atıfta bulunur.

Ana bilgisayarlar (mainframes) sunucular gibidir, sadece çok daha güçlü ve çok daha pahalıdırlar. Aynı anda birden fazla yoğun hesaplamalı görevi yürütmek üzere tasarlanmıştır ve çoğunlukla kapsamlı bilgi işlem ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar tarafından kullanılır.

VERİ MERKEZLERİ

Veri merkezi, sunucuları, ana bilgisayarları ve diğer BT donanımlarını barındıran fiziksel bir konumdur.

Bunlar odalar, binalar ve hatta tüm kompleksler olabilir.

Bir veri merkezini çalıştırmak yalnızca bir sunucu ve BT donanımı koleksiyonu değil, aynı zamanda klima, güç kaynakları, yangın söndürme sistemleri ve çeşitli diğer altyapı bileşenlerini de gerektirir.

Bazı büyük kuruluşların kendi veri merkezleri vardır, ancak maliyet yüksek olabilir ve ayrıca veri merkezlerinin bir kısmı yeterince kullanılmadığında kaynakların boşa harcanmasına neden olabilir.

SANALLAŞTIRMA

BT donanımı bağlamında sanallaştırma, tamamen ayrı bir makinenin içinde “sanal bir makine” oluşturulmasını ifade eder.

Örneğin, bir sunucu veya ana bilgisayar, Windows çalıştıran sanal bir PC gibi birden çok sanal makine örneği oluşturabilir.

Sanallaştırmanın yararlı olmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, bazı yazılımların belirli makinelerde veya işletim sistemlerinde çalışması gerektiğidir. Örneğin bir Windows uygulamasını kullanmak isteyen herkesin Windows çalıştıran bir makineye ihtiyacı vardır.

Kurumsal bir ortamda, ana bilgisayarlar veya sunucular, aynı anda birkaç sanal makine oluşturmak ve çalıştırmak için çağrılabilir ve bu, çalışanlar gibi son kullanıcıların tek bir bilgisayardan farklı uygulamaları çalıştırmasına olanak tanır.

BULUT BİLİŞİM

Bulut bilişim, birden çok BT donanım kaynağını tek bir merkezde birleştirir ve bu kaynaklar daha sonra ölçeklenebilir, sanal bilgi işlem ortamları oluşturmak için kullanılabilir.

Bulut bilişim ve veri merkezleri arasındaki ayırt edici bir özellik, bulutların internet üzerinden kullanıma sunulmasıdır.

Örneğin bulut şirketleri, genellikle “hizmet olarak” modeli aracılığıyla bulut işlevlerini sunar. SaaS, PaaS, IaaS ve benzeri şirketlerin tümü, müşterilerine hizmet sunmak için bulut bilişimden yararlanır.

UÇ BİLİŞİM (edge computing)

Bulut bilişim, bilgi işlem görevlerini yerine getirmek için sunuculara güvenirken, uç bilgi işlem, hesaplamayı son kullanıcıların cihazlarına, yani ağın “uçlarına” yaklaştırıyor.

Bunun, sunucu gücü kullanımının azalması, yanıt süresinin azalması, daha fazla içgörü ve daha düşük bant genişliği kullanımı dahil olmak üzere çeşitli faydaları vardır.

Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi eğilimler daha yaygın hale geldikçe, uç bilgi işlem daha değerli ve daha yaygın hale gelecektir.

SİS BİLİŞİM (fog computing)

Sis bilişim, uç bilgi işlem gibi, hesaplama görevlerini bir ağ üzerinde dağıtan bir mimari stili ifade eder.

Uç bilgi işlem, hesaplama cihazlarını son kullanıcının cihazının yanına yerleştirmeyi ifade ederken, sis bilişim, bulut ve kenar katmanları arasındaki stratejik konumlara yerleştirilen düğümlerden yararlanır.

Bu yaklaşımın avantajları uç bilgi işlemdekilere benzer – artan verimlilik, sunuculara daha az güven ve bazılarına göre daha iyi güvenlik sağlar.

BİRLEŞTİRİLEBİLİR BT ALT YAPISI (composable it)

Sanallaştırma gibi, birleştirilebilir BT altyapısı, bilgi işlem ortamlarının BT donanımından soyutlanmasını ifade eder.

Bununla birlikte, birleştirilebilir BT altyapısı, genellikle kişinin kendi veri merkezinde uygulanan bir çözümdür. Bilgi işlem ortamları hızlı ve otomatik olarak sağlanabildiğinden, BT altyapısına yönelik bu yaklaşım, sanallaştırmayı kullanan diğer yaklaşımlardan tartışmasız daha akıcı, çevik ve esnektir.

Birleştirilebilir altyapı ile katmanlı altyapı (converged infrastructure) gibi diğer sanallaştırılmış altyapı yaklaşımları arasındaki fark, birleştirilebilir altyapının tam anlamıyla sanal ortamlar yerine gerçek donanım kaynaklarını gerektiği gibi sağlayabilmesidir.

Avantajlar arasında daha düşük kaynak tüketimi, daha iyi uygulama performansı ve şirket içinde ve gerçek fiziksel donanım üzerinde çalıştırılması gereken kurumsal uygulamalar için çevik bilgi işlem ortamları yer alır.

Doğru Altyapıyı Seçmek

Gördüğümüz gibi, altyapı son birkaç on yılda uzun bir yol kat etti. Ana bilgisayarlar bir zamanlar kurumsal bilgi işlemin temel dayanağıyken, artık aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var.

Bu seçenekleri değerlendirirken, aşağıdakiler gibi dikkate alınması gereken birkaç soru vardır:

  • Ne tür bilgi işlem kaynaklarına ihtiyacım var?
  • Kuruluşumun şirket içinde çalıştırılması gereken uygulamaları var mı?
  • Kuruluşumun uzaktan çalışmayı desteklemesi gerekiyor mu?
  • Belirli bir altyapı yaklaşımıyla ilişkili güvenlik endişeleri nelerdir?
  • Bugünkü bilgisayar ihtiyaçlarım neler ve bir, iki, üç, beş ve on yıl sonra ne olacak?
  • Belirli bir yaklaşımın verimlilik, hız, maliyet, ölçeklenebilirlik ve performans açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kısacası, altyapıya yönelik her yaklaşımın kendine özgü kullanım durumları, avantajları ve dezavantajları vardır. Hiçbir zaman diğerinden daha iyi bir yaklaşım yoktur – bunun yerine, hem şimdi hem de COVID sonrası yeni normalde kişinin kendi ihtiyaçlarını değerlendirmesi en iyisidir.

Paylaşmak önemsemektir!

En güncel yazılardan haberdar olmak için Abone Olun

En güncel yazılarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bizi takip edin.

Gizlilik politikasını görüntülemek için buraya tıklayın.